Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok

Tematické oblasti

častice - citoslovcové (3)
častice - kategoriálne (17)
častice - nepriame pomenovania (143)
častice - podmienkové (112)
častice - pozdrav (2)
častice - uisťovacie (94)
častice - vytyčovacie (179)
častice - záporné (50)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (6)
číslovky - ikonické - ročné čísla (27)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (13)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (10)
číslovky - neurčité (24)
číslovky - radové - časti (5)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (15)
číslovky - radové - umiestnenia (18)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz čísel (14)
číslovky - základné špecifické - hodiny (65)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelovosť (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (104)
jednoposunkové frázy (52)
klasifikátory - celé objekty (9)
klasifikátory - časti tela (2)
klasifikátory - držanie (2)
modifikátory - akostné (436)
modifikátory - aspektuálne (12)
modifikátory - časové (205)
modifikátory - miera (10)
modifikátory - priestorové (64)
modifikátory - spájajúce (6)
opytovacie výrazy (100)
podstatné mená - abstraktné pojmy (123)
podstatné mená - aktivity (12)
podstatné mená - astronómia (19)
podstatné mená - cestovanie (26)
podstatné mená - čas (264)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (12)
podstatné mená - dejiny (16)
podstatné mená - doklady (18)
podstatné mená - domáce potreby (27)
podstatné mená - domov a bývanie (121)
podstatné mená - doprava (49)
podstatné mená - drogéria (24)
podstatné mená - elektronika (43)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (25)
podstatné mená - galantéria (14)
podstatné mená - hospodárstvo (17)
podstatné mená - hračky (51)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (9)
podstatné mená - informatika (15)
podstatné mená - inštitúcie a služby (94)
podstatné mená - jednotky (7)
podstatné mená - komunikácia (55)
podstatné mená - kultúra (93)
podstatné mená - kultúra obce (25)
podstatné mená - kvety (9)
podstatné mená - ľudia (135)
podstatné mená - masmédia (57)
podstatné mená - matematika (18)
podstatné mená - matérie (24)
podstatné mená - mestá Afriky (35)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (81)
podstatné mená - mestá Európy (206)
podstatné mená - mestá Slovenska (185)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (19)
podstatné mená - nábytok (17)
podstatné mená - nakupovanie (29)
podstatné mená - nápoje (33)
podstatné mená - nerasty (16)
podstatné mená - občianske združenie (16)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (99)
podstatné mená - obscénne výrazy (15)
podstatné mená - odvodené slová (24)
podstatné mená - oslava (28)
podstatné mená - ovocie a zelenina (61)
podstatné mená - počasie (82)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (13)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (8)
podstatné mená - potraviny a jedlo (184)
podstatné mená - práca (51)
podstatné mená - pracovné náradia (9)
podstatné mená - právna oblasť (21)
podstatné mená - priestory (35)
podstatné mená - príroda (92)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (111)
podstatné mená - psychológia (16)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (117)
podstatné mená - rozprávky (24)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (5)
podstatné mená - sociálna oblasť (25)
podstatné mená - spoločnosť (5)
podstatné mená - sviatky (10)
podstatné mená - škola (122)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (27)
podstatné mená - šport (50)
podstatné mená - športové potreby (11)
podstatné mená - štáty Afriky (75)
podstatné mená - štáty Ameriky (48)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (73)
podstatné mená - štáty Európy (92)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (142)
podstatné mená - tvary a telesá (15)
podstatné mená - územia (47)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (10)
podstatné mená - veda (31)
podstatné mená - výskum (16)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (7)
podstatné mená - zdravie a choroba (221)
podstatné mená - znamienka (11)
podstatné mená - žánre (20)
podstatné mená - živočíchy (134)
podstatné mená - životopis (28)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (995)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (56)
slovesá - klasifikátorové (4)
slovesá - priestorové (160)
slovesá - zhodové - lokatívne (207)
slovesá - zhodové - objektové (24)
slovesá - zhodové - recipročné (97)
slovesá - zhodové - subjektové (172)
špecifikátory - popisujúce (5)
špecifikátory - statické (13)
špecifikátory - ustálené (44)
zámená - neurčité (8)
zámená - objektové (1)
zámená - osobné (46)
zámená - privlastňovacie (3)
zámená - zdôrazňovacie (9)


Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok