Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok

Tematické oblasti

bežné slovné spojenie - príklady použitia (2)
častice - citoslovcové (7)
častice - kategoriálne (11)
častice - nepriame pomenovania (150)
častice - podmienkové (34)
častice - pozdrav (2)
častice - uisťovacie (43)
častice - vytyčovacie (175)
častice - záporné (48)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (7)
číslovky - ikonické - ročné čísla (28)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (13)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (10)
číslovky - neurčité (32)
číslovky - radové - časti (10)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (15)
číslovky - radové - umiestnenia (18)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz čísel (15)
číslovky - základné špecifické - hodiny (58)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelovosť (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (104)
jednoposunkové frázy (71)
klasifikátory - celé objekty (13)
klasifikátory - časti tela (4)
klasifikátory - držanie (6)
modifikátory - akostné (462)
modifikátory - aspektuálne (12)
modifikátory - časové (210)
modifikátory - miera (10)
modifikátory - priestorové (66)
modifikátory - spájajúce (6)
opytovacie výrazy (106)
podstatné mená - abstraktné pojmy (161)
podstatné mená - aktivity (24)
podstatné mená - astronómia (20)
podstatné mená - cestovanie (31)
podstatné mená - čas (258)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (14)
podstatné mená - dejiny (18)
podstatné mená - doklady (21)
podstatné mená - domáce potreby (29)
podstatné mená - domov a bývanie (134)
podstatné mená - doprava (61)
podstatné mená - drogéria (31)
podstatné mená - elektronika (51)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (31)
podstatné mená - galantéria (22)
podstatné mená - hospodárstvo (17)
podstatné mená - hračky (58)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (17)
podstatné mená - informatika (48)
podstatné mená - inštitúcie a služby (117)
podstatné mená - jednotky (17)
podstatné mená - komunikácia (66)
podstatné mená - kultúra (115)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (38)
podstatné mená - kvety (10)
podstatné mená - ľudia (147)
podstatné mená - masmédia (68)
podstatné mená - matematika (19)
podstatné mená - matérie (30)
podstatné mená - mestá Afriky (36)
podstatné mená - mestá Ameriky (63)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (81)
podstatné mená - mestá Európy (209)
podstatné mená - mestá Slovenska (192)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (25)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (35)
podstatné mená - nápoje (37)
podstatné mená - nerasty (17)
podstatné mená - občianske združenie (17)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (120)
podstatné mená - obscénne výrazy (19)
podstatné mená - odvodené slová (15)
podstatné mená - oslava (36)
podstatné mená - ovocie a zelenina (65)
podstatné mená - počasie (86)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (19)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (202)
podstatné mená - práca (59)
podstatné mená - pracovné náradia (9)
podstatné mená - právna oblasť (37)
podstatné mená - priestory (40)
podstatné mená - príroda (109)
podstatné mená - prístroje (6)
podstatné mená - profesie (143)
podstatné mená - psychológia (23)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (118)
podstatné mená - rozprávky (34)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (7)
podstatné mená - sociálna oblasť (27)
podstatné mená - spoločnosť (5)
podstatné mená - stavby (1)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (134)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (32)
podstatné mená - šport (66)
podstatné mená - športové potreby (18)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (78)
podstatné mená - štáty Európy (93)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (166)
podstatné mená - tvary a telesá (17)
podstatné mená - územia (49)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (17)
podstatné mená - veda (36)
podstatné mená - výskum (16)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (6)
podstatné mená - zdravie a choroba (318)
podstatné mená - zemepis (2)
podstatné mená - znaky (15)
podstatné mená - žánre (21)
podstatné mená - živočíchy (197)
podstatné mená - životopis (31)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (1097)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (27)
slovesá - jednoduché a zhodové - aspekt (10)
slovesá - priestorové (169)
slovesá - zhodové - lokatívne (218)
slovesá - zhodové - objektové (21)
slovesá - zhodové - recipročné (100)
slovesá - zhodové - subjektové (121)
špecifikátory - popisujúce (7)
špecifikátory - statické (14)
špecifikátory - ustálené (44)
zámená - neurčité (8)
zámená - objektové (1)
zámená - osobné (50)
zámená - privlastňovacie (3)
zámená - zdôrazňovacie (9)


Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok