Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt

Tematické oblasti

citoslovcia (vlastné) (19)
častice - aspektové (11)
častice - hodnotiace (55)
častice - kategoriálne (12)
častice - nepriame pomenovania (153)
častice - podmienkové (34)
častice - spájajúce (5)
častice - vytyčovacie (129)
častice - záporné (39)
číslovky - ikonické ročné (28)
číslovky - ikonické zobrazovacie (12)
číslovky - násobné dejové (4)
číslovky - násobné mierové (9)
číslovky - neurčité (38)
číslovky - radové dielové (10)
číslovky - radové ligové (5)
číslovky - radové ročníkové (15)
číslovky - radové umiestňovacie (18)
číslovky - radové vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové vyučovacie (10)
číslovky - základné (81)
číslovky - základné dátumové (20)
číslovky - základné dôrazové (13)
číslovky - základné hodinové (15)
číslovky - základné peňažné (11)
číslovky - základné viacúčelové (8)
číslovky - základné známkové (10)
jednoposunkové frázy (77)
klasifikátory - celý predmet (81)
klasifikátory - časť tela (55)
klasifikátory - dotyk (13)
klasifikátory - držanie (22)
opytovacie výrazy (101)
podstatné mená - abstraktné pojmy (186)
podstatné mená - aktivity (39)
podstatné mená - astronómia (20)
podstatné mená - cestovanie (30)
podstatné mená - čas (235)
podstatné mená - časti sveta (24)
podstatné mená - dediny Slovenska (14)
podstatné mená - dejiny (19)
podstatné mená - doklady (22)
podstatné mená - domáce potreby (29)
podstatné mená - domov a bývanie (126)
podstatné mená - doprava (86)
podstatné mená - drogéria (29)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (65)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (57)
podstatné mená - galantéria (26)
podstatné mená - hospodárstvo (27)
podstatné mená - hračky (59)
podstatné mená - hudobné nástroje (24)
podstatné mená - chémia (17)
podstatné mená - informatika (52)
podstatné mená - inštitúcie a služby (121)
podstatné mená - jednotky (17)
podstatné mená - komunikácia (78)
podstatné mená - kultúra (118)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (44)
podstatné mená - kvety (11)
podstatné mená - ľudia (158)
podstatné mená - masmédia (71)
podstatné mená - matematika (24)
podstatné mená - matérie (29)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (204)
podstatné mená - mestá Slovenska (193)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (24)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (41)
podstatné mená - nápoje (41)
podstatné mená - nerasty (16)
podstatné mená - občianske združenie (20)
podstatné mená - obdobie (10)
podstatné mená - oblečenie a obuv (129)
podstatné mená - obscénne výrazy (20)
podstatné mená - odvodené slová (16)
podstatné mená - oslava (34)
podstatné mená - ovocie a zelenina (69)
podstatné mená - počasie (76)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (25)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (185)
podstatné mená - práca (71)
podstatné mená - pracovné náradia (14)
podstatné mená - právna oblasť (52)
podstatné mená - priestory (38)
podstatné mená - príroda (108)
podstatné mená - profesie (163)
podstatné mená - psychológia (30)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (108)
podstatné mená - rozprávky (34)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (25)
podstatné mená - sociálna oblasť (27)
podstatné mená - spoločnosť (9)
podstatné mená - sviatky (10)
podstatné mená - škola (146)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (35)
podstatné mená - šport (70)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (79)
podstatné mená - štáty Európy (89)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (155)
podstatné mená - tvary a telesá (18)
podstatné mená - územia (50)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (18)
podstatné mená - veda (42)
podstatné mená - výskum (17)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (18)
podstatné mená - zbrane (9)
podstatné mená - zdravie a choroba (315)
podstatné mená - zemepis (2)
podstatné mená - znaky (16)
podstatné mená - žánre (24)
podstatné mená - živočíchy (196)
podstatné mená - životopis (31)
pomocné artikulačné znaky (4)
prídavné mená (akostné) (583)
príslovky - deiktické (244)
príslovky - hodnotiace (40)
prstová abeceda (61)
sémantické parafrázy - príklady použitia (60)
slovesá - jednoduché (1480)
slovesá - jednoduché - aspekt (24)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (38)
slovesá - priestorové (74)
slovesá - zhodové - recipročné (80)
slovesá - zhodové - subjektové (226)
slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (131)
špecifikátory - popisujúce (72)
špecifikátory - statické (12)
zámená - kvantitatívne (21)
zámená - neurčité (4)
zámená - osobné (51)
zámená - ukazovacie (1)


Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok