Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt

Tematické oblasti

citoslovcia (vlastné) (46)
častice - aspektové (11)
častice - hodnotiace (63)
častice - kategoriálne (12)
častice - nepriame pomenovania (156)
častice - podmienkové (34)
častice - spájajúce (5)
častice - vytyčovacie (130)
častice - záporné (39)
číslovky - ikonické ročné (28)
číslovky - ikonické zobrazovacie (12)
číslovky - násobné dejové (4)
číslovky - násobné mierové (9)
číslovky - neurčité (44)
číslovky - radové dielové (10)
číslovky - radové ligové (5)
číslovky - radové ročníkové (15)
číslovky - radové umiestňovacie (18)
číslovky - radové vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové vyučovacie (10)
číslovky - základné (82)
číslovky - základné dátumové (20)
číslovky - základné dôrazové (13)
číslovky - základné hodinové (15)
číslovky - základné peňažné (11)
číslovky - základné viacúčelové (8)
číslovky - základné známkové (10)
jednoposunkové frázy (77)
klasifikátory - celý predmet (81)
klasifikátory - časť tela (55)
klasifikátory - dotyk (13)
klasifikátory - držanie (22)
opytovacie výrazy (101)
podstatné mená - abstraktné pojmy (219)
podstatné mená - aktivity (47)
podstatné mená - astronómia (22)
podstatné mená - cestovanie (33)
podstatné mená - čas (245)
podstatné mená - časti sveta (24)
podstatné mená - dediny Slovenska (14)
podstatné mená - dejiny (19)
podstatné mená - doklady (24)
podstatné mená - domáce potreby (31)
podstatné mená - domov a bývanie (138)
podstatné mená - doprava (97)
podstatné mená - drogéria (31)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (78)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (69)
podstatné mená - galantéria (25)
podstatné mená - hospodárstvo (36)
podstatné mená - hračky (62)
podstatné mená - hudobné nástroje (24)
podstatné mená - chémia (18)
podstatné mená - informatika (58)
podstatné mená - inštitúcie a služby (134)
podstatné mená - jednotky (24)
podstatné mená - komunikácia (90)
podstatné mená - kultúra (126)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (47)
podstatné mená - kvety (11)
podstatné mená - ľudia (183)
podstatné mená - masmédia (73)
podstatné mená - matematika (26)
podstatné mená - matérie (29)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (204)
podstatné mená - mestá Slovenska (193)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (27)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (41)
podstatné mená - nápoje (43)
podstatné mená - nerasty (15)
podstatné mená - občianske združenie (22)
podstatné mená - obdobie (11)
podstatné mená - oblečenie a obuv (140)
podstatné mená - obscénne výrazy (21)
podstatné mená - odvodené slová (14)
podstatné mená - oslava (38)
podstatné mená - ovocie a zelenina (70)
podstatné mená - počasie (81)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (35)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (193)
podstatné mená - práca (78)
podstatné mená - pracovné náradia (16)
podstatné mená - právna oblasť (70)
podstatné mená - priestory (41)
podstatné mená - príroda (119)
podstatné mená - profesie (192)
podstatné mená - psychológia (37)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (107)
podstatné mená - rozprávky (36)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (26)
podstatné mená - sociálna oblasť (29)
podstatné mená - spoločnosť (9)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (157)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (40)
podstatné mená - šport (84)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (79)
podstatné mená - štáty Európy (89)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (161)
podstatné mená - tvary a telesá (18)
podstatné mená - územia (52)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (18)
podstatné mená - veda (49)
podstatné mená - výskum (18)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (19)
podstatné mená - zbrane (10)
podstatné mená - zdravie a choroba (320)
podstatné mená - zemepis (6)
podstatné mená - znaky (18)
podstatné mená - žánre (24)
podstatné mená - živočíchy (200)
podstatné mená - životopis (34)
pomocné artikulačné znaky (4)
prídavné mená (akostné) (672)
príslovky - deiktické (257)
príslovky - hodnotiace (56)
prstová abeceda (61)
sémantické parafrázy - príklady použitia (98)
slovesá - jednoduché (1666)
slovesá - priestorové (93)
slovesá - zhodové - recipročné (90)
slovesá - zhodové - subjektové (232)
slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (134)
špecifikátory - popisujúce (72)
špecifikátory - statické (12)
zámená - kvantitatívne (23)
zámená - neurčité (4)
zámená - osobné (51)
zámená - ukazovacie (1)


Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok