Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt

Tematické oblasti

citoslovcia (vlastné) (46)
častice - aspektové (11)
častice - hodnotiace (70)
častice - kategoriálne (12)
častice - nepriame pomenovania (157)
častice - podmienkové (34)
častice - spájajúce (5)
častice - vytyčovacie (131)
častice - záporné (41)
číslovky - ikonické ročné (28)
číslovky - ikonické zobrazovacie (12)
číslovky - násobné dejové (4)
číslovky - násobné mierové (9)
číslovky - neurčité (44)
číslovky - radové dielové (10)
číslovky - radové ligové (5)
číslovky - radové ročníkové (15)
číslovky - radové umiestňovacie (18)
číslovky - radové vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové vyučovacie (10)
číslovky - základné (82)
číslovky - základné dátumové (20)
číslovky - základné dôrazové (13)
číslovky - základné hodinové (15)
číslovky - základné peňažné (11)
číslovky - základné viacúčelové (8)
číslovky - základné známkové (10)
jednoposunkové frázy (80)
klasifikátory - celý predmet (82)
klasifikátory - časť tela (55)
klasifikátory - dotyk (13)
klasifikátory - držanie (22)
opytovacie výrazy (96)
podstatné mená - abstraktné pojmy (229)
podstatné mená - aktivity (49)
podstatné mená - astronómia (22)
podstatné mená - cestovanie (34)
podstatné mená - čas (247)
podstatné mená - časti sveta (24)
podstatné mená - dediny Slovenska (15)
podstatné mená - dejiny (19)
podstatné mená - doklady (28)
podstatné mená - domáce potreby (34)
podstatné mená - domov a bývanie (142)
podstatné mená - doprava (101)
podstatné mená - drogéria (31)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (83)
podstatné mená - fajčivo (8)
podstatné mená - financie (74)
podstatné mená - galantéria (25)
podstatné mená - hospodárstvo (39)
podstatné mená - hračky (62)
podstatné mená - hudobné nástroje (24)
podstatné mená - chémia (22)
podstatné mená - informatika (60)
podstatné mená - inštitúcie a služby (140)
podstatné mená - jednotky (24)
podstatné mená - komunikácia (92)
podstatné mená - kultúra (128)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (48)
podstatné mená - kvety (11)
podstatné mená - ľudia (188)
podstatné mená - masmédia (73)
podstatné mená - matematika (26)
podstatné mená - matérie (30)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (208)
podstatné mená - mestá Slovenska (193)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (27)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (48)
podstatné mená - nápoje (46)
podstatné mená - nerasty (15)
podstatné mená - občianske združenie (22)
podstatné mená - obdobie (11)
podstatné mená - oblečenie a obuv (147)
podstatné mená - obscénne výrazy (21)
podstatné mená - odvodené slová (14)
podstatné mená - oslava (46)
podstatné mená - ovocie a zelenina (72)
podstatné mená - počasie (81)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (37)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (196)
podstatné mená - práca (78)
podstatné mená - pracovné náradia (17)
podstatné mená - právna oblasť (73)
podstatné mená - priestory (42)
podstatné mená - príroda (125)
podstatné mená - profesie (195)
podstatné mená - psychológia (37)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (107)
podstatné mená - rozprávky (38)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (26)
podstatné mená - sociálna oblasť (30)
podstatné mená - spoločnosť (9)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (160)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (41)
podstatné mená - šport (89)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (79)
podstatné mená - štáty Európy (89)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (167)
podstatné mená - tvary a telesá (18)
podstatné mená - územia (52)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (18)
podstatné mená - veda (52)
podstatné mená - výskum (16)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (20)
podstatné mená - zbrane (12)
podstatné mená - zdravie a choroba (337)
podstatné mená - zemepis (6)
podstatné mená - znaky (19)
podstatné mená - žánre (24)
podstatné mená - živočíchy (221)
podstatné mená - životopis (35)
pomocné artikulačné znaky (4)
prídavné mená (akostné) (707)
príslovky - deiktické (258)
príslovky - hodnotiace (60)
prstová abeceda (61)
sémantické parafrázy - príklady použitia (100)
slovesá - jednoduché (1733)
slovesá - priestorové (95)
slovesá - zhodové - recipročné (90)
slovesá - zhodové - subjektové/objektové (229)
slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (137)
špecifikátory - popisujúce (75)
špecifikátory - statické (12)
zámená - kvantitatívne (23)
zámená - neurčité (4)
zámená - osobné (52)
zámená - ukazovacie (1)


Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok