Tematické oblasti


citoslovcia (vlastné) (50)
častice - aspektové (11)
častice - hodnotiace (73)
častice - kategoriálne (11)
častice - nepriame pomenovania (171)
častice - opytovacie (96)
častice - podmienkové (36)
častice - spájajúce (6)
častice - vytyčovacie (141)
častice - záporné (46)
číslovky - ikonické ročné (28)
číslovky - ikonické zobrazovacie (12)
číslovky - násobné mierové (9)
číslovky - neurčité (35)
číslovky - radové dielové (10)
číslovky - radové ligové (5)
číslovky - radové ročníkové (15)
číslovky - radové umiestňovacie (18)
číslovky - radové vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové vyučovacie (10)
číslovky - základné (81)
číslovky - základné dátumové (20)
číslovky - základné dôrazové (13)
číslovky - základné hodinové (15)
číslovky - základné peňažné (11)
číslovky - základné viacúčelové (8)
číslovky - základné známkové (10)
jednoposunkové frázy (82)
klasifikátory celého predmetu (86)
klasifikátory časti tela (63)
klasifikátory manipulácie - dotyk (14)
klasifikátory manipulácie - držanie (24)
podstatné mená - abstraktné pojmy (243)
podstatné mená - aktivity (57)
podstatné mená - astronómia (33)
podstatné mená - cestovanie (38)
podstatné mená - čas (245)
podstatné mená - časti sveta (24)
podstatné mená - dediny Slovenska (15)
podstatné mená - dejiny (21)
podstatné mená - doklady (28)
podstatné mená - domáce potreby (36)
podstatné mená - domov a bývanie (144)
podstatné mená - doprava (105)
podstatné mená - drogéria (36)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (86)
podstatné mená - fajčivo (8)
podstatné mená - financie (74)
podstatné mená - galantéria (26)
podstatné mená - hospodárstvo (41)
podstatné mená - hračky (62)
podstatné mená - hudobné nástroje (24)
podstatné mená - chémia (24)
podstatné mená - informatika (63)
podstatné mená - inštitúcie a služby (145)
podstatné mená - jednotky (24)
podstatné mená - komunikácia (103)
podstatné mená - kultúra (150)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (58)
podstatné mená - kvety (10)
podstatné mená - ľudia (199)
podstatné mená - masmédia (83)
podstatné mená - matematika (27)
podstatné mená - matérie (32)
podstatné mená - mestá Afriky (38)
podstatné mená - mestá Ameriky (65)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (209)
podstatné mená - mestá Slovenska (193)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - mytológia (5)
podstatné mená - náboženstvo (44)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (48)
podstatné mená - nápoje (50)
podstatné mená - nerasty (17)
podstatné mená - občianske združenie (22)
podstatné mená - obdobie (11)
podstatné mená - oblečenie a obuv (153)
podstatné mená - obscénne výrazy (23)
podstatné mená - odvodené slová (14)
podstatné mená - oslava (47)
podstatné mená - ovocie a zelenina (77)
podstatné mená - počasie (80)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (43)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (224)
podstatné mená - práca (81)
podstatné mená - pracovné náradia (17)
podstatné mená - právna oblasť (73)
podstatné mená - priestory (44)
podstatné mená - príroda (128)
podstatné mená - profesie (198)
podstatné mená - psychológia (39)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (108)
podstatné mená - rozprávky (38)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (28)
podstatné mená - sociálna oblasť (30)
podstatné mená - spoločnosť (9)
podstatné mená - sviatky (28)
podstatné mená - škola (164)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (42)
podstatné mená - šport (94)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (81)
podstatné mená - štáty Európy (92)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (167)
podstatné mená - tvary a telesá (20)
podstatné mená - územia (51)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (19)
podstatné mená - veda (53)
podstatné mená - vojsko a zbrane (25)
podstatné mená - výskum (18)
podstatné mená - záhradkárske potreby (7)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (23)
podstatné mená - zdravie a choroba (338)
podstatné mená - zemepis (7)
podstatné mená - znaky (22)
podstatné mená - žánre (24)
podstatné mená - živočíchy (231)
podstatné mená - životopis (35)
pomocné artikulačné znaky (11)
prídavné mená (akostné) (756)
príslovky - deiktické (257)
príslovky - hodnotiace (62)
prstová abeceda (61)
sémantické parafrázy - príklady použitia (101)
slovesá - jednoduché (1817)
slovesá - priestorové (104)
slovesá - zhodové - recipročné (91)
slovesá - zhodové - subjektové/objektové (240)
slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (136)
špecifikátory - opisujúce (95)
špecifikátory - statické (13)
zámená - kvantitatívne (32)
zámená - neurčité (4)
zámená - osobné (59)
zámená - ukazovacie (2)Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok