Tematické oblasti


citoslovcia (vlastné) (55)
častice - aspektové (11)
častice - hodnotiace (72)
častice - kategoriálne (11)
častice - nepriame pomenovania (161)
častice - podmienkové (34)
častice - spájajúce (6)
častice - vytyčovacie (135)
častice - záporné (43)
číslovky - ikonické ročné (28)
číslovky - ikonické zobrazovacie (12)
číslovky - násobné dejové (4)
číslovky - násobné mierové (9)
číslovky - neurčité (43)
číslovky - radové dielové (10)
číslovky - radové ligové (5)
číslovky - radové ročníkové (15)
číslovky - radové umiestňovacie (18)
číslovky - radové vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové vyučovacie (10)
číslovky - základné (82)
číslovky - základné dátumové (20)
číslovky - základné dôrazové (13)
číslovky - základné hodinové (15)
číslovky - základné peňažné (11)
číslovky - základné viacúčelové (8)
číslovky - základné známkové (10)
jednoposunkové frázy (78)
klasifikátory celého predmetu (87)
klasifikátory časti tela (62)
klasifikátory manipulácie - dotyk (14)
klasifikátory manipulácie - držanie (22)
opytovacie výrazy (96)
podstatné mená - abstraktné pojmy (230)
podstatné mená - aktivity (50)
podstatné mená - astronómia (22)
podstatné mená - cestovanie (35)
podstatné mená - čas (245)
podstatné mená - časti sveta (24)
podstatné mená - dediny Slovenska (15)
podstatné mená - dejiny (20)
podstatné mená - doklady (28)
podstatné mená - domáce potreby (36)
podstatné mená - domov a bývanie (142)
podstatné mená - doprava (102)
podstatné mená - drogéria (31)
podstatné mená - drogy (9)
podstatné mená - elektronika (84)
podstatné mená - fajčivo (8)
podstatné mená - financie (74)
podstatné mená - galantéria (25)
podstatné mená - hospodárstvo (39)
podstatné mená - hračky (62)
podstatné mená - hudobné nástroje (24)
podstatné mená - chémia (23)
podstatné mená - informatika (63)
podstatné mená - inštitúcie a služby (140)
podstatné mená - jednotky (24)
podstatné mená - komunikácia (94)
podstatné mená - kultúra (148)
podstatné mená - kultúra mesta a obce (56)
podstatné mená - kvety (11)
podstatné mená - ľudia (188)
podstatné mená - masmédia (75)
podstatné mená - matematika (27)
podstatné mená - matérie (32)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (82)
podstatné mená - mestá Európy (208)
podstatné mená - mestá Slovenska (192)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - mytológia (5)
podstatné mená - náboženstvo (25)
podstatné mená - nábytok (26)
podstatné mená - nakupovanie (48)
podstatné mená - nápoje (46)
podstatné mená - nerasty (17)
podstatné mená - občianske združenie (22)
podstatné mená - obdobie (11)
podstatné mená - oblečenie a obuv (146)
podstatné mená - obscénne výrazy (22)
podstatné mená - odvodené slová (14)
podstatné mená - oslava (45)
podstatné mená - ovocie a zelenina (72)
podstatné mená - počasie (81)
podstatné mená - pohoria a vrchy (9)
podstatné mená - politika (40)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (195)
podstatné mená - práca (80)
podstatné mená - pracovné náradia (17)
podstatné mená - právna oblasť (73)
podstatné mená - priestory (42)
podstatné mená - príroda (125)
podstatné mená - profesie (196)
podstatné mená - psychológia (37)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (108)
podstatné mená - rozprávky (38)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (26)
podstatné mená - sociálna oblasť (30)
podstatné mená - spoločnosť (9)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (165)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (41)
podstatné mená - šport (89)
podstatné mená - športové potreby (19)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (81)
podstatné mená - štáty Európy (90)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (168)
podstatné mená - tvary a telesá (18)
podstatné mená - územia (52)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (18)
podstatné mená - veda (52)
podstatné mená - výskum (17)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (23)
podstatné mená - zbrane (12)
podstatné mená - zdravie a choroba (338)
podstatné mená - zemepis (6)
podstatné mená - znaky (21)
podstatné mená - žánre (24)
podstatné mená - živočíchy (221)
podstatné mená - životopis (35)
pomocné artikulačné znaky (6)
prídavné mená (akostné) (711)
príslovky - deiktické (252)
príslovky - hodnotiace (59)
prstová abeceda (61)
sémantické parafrázy - príklady použitia (100)
slovesá - jednoduché (1745)
slovesá - priestorové (95)
slovesá - zhodové - recipročné (91)
slovesá - zhodové - subjektové/objektové (240)
slovesá - zhodové - subjektovo-objektové (136)
špecifikátory - opisujúce (77)
špecifikátory - statické (13)
zámená - kvantitatívne (26)
zámená - neurčité (4)
zámená - osobné (57)
zámená - ukazovacie (2)Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok