Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Tematické oblasti

častice - aspektové (12)
častice - kategoriálne (15)
častice - nepriame pomenovania (160)
častice - podmienkové (112)
častice - pozdrav (2)
častice - stupňovacie (8)
častice - uisťovacie (83)
častice - vytyčovacie (169)
častice - záporné (50)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (7)
číslovky - ikonické - ročné čísla (27)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (12)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (9)
číslovky - neurčité (18)
číslovky - radové - časti (7)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (20)
číslovky - radové - umiestnenia (23)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz (15)
číslovky - základné špecifické - hodiny (75)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelové (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (109)
deiktiká - časové (206)
deiktiká - neurčité (8)
deiktiká - objektové (1)
deiktiká - osobné (47)
deiktiká - priestorové (63)
deiktiká - privlastňovacie (3)
deiktiká - zdôrazňovacie (9)
jednoposunkové frázy (46)
klasifikátory - celé objekty (9)
klasifikátory - časti tela (2)
klasifikátory - dotyk (2)
modifikátory (426)
opytovacie výrazy (49)
podstatné mená - abstraktné pojmy (117)
podstatné mená - aktivity (8)
podstatné mená - astronómia (19)
podstatné mená - cestovanie (27)
podstatné mená - čas (264)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (13)
podstatné mená - dejiny (12)
podstatné mená - doklady (9)
podstatné mená - domáce potreby (27)
podstatné mená - domov a bývanie (120)
podstatné mená - doprava (50)
podstatné mená - drogéria (25)
podstatné mená - elektronika (39)
podstatné mená - fajčivo (7)
podstatné mená - financie (18)
podstatné mená - galantéria (11)
podstatné mená - hospodárstvo (22)
podstatné mená - hračky (45)
podstatné mená - hudobné nástroje (22)
podstatné mená - chémia (9)
podstatné mená - informatika (12)
podstatné mená - inštitúcie a služby (93)
podstatné mená - jednotky (7)
podstatné mená - komunikácia (50)
podstatné mená - kultúra (110)
podstatné mená - kultúra obce (31)
podstatné mená - kvety (10)
podstatné mená - ľudia (132)
podstatné mená - masmédia (51)
podstatné mená - matematika (19)
podstatné mená - matérie (28)
podstatné mená - mestá Afriky (35)
podstatné mená - mestá Ameriky (64)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (80)
podstatné mená - mestá Európy (205)
podstatné mená - mestá Slovenska (192)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (20)
podstatné mená - nábytok (23)
podstatné mená - nakupovanie (29)
podstatné mená - nápoje (40)
podstatné mená - nerasty (15)
podstatné mená - občianske združenie (16)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (94)
podstatné mená - obscénne výrazy (16)
podstatné mená - odvodené slová (31)
podstatné mená - oslava (24)
podstatné mená - ovocie a zelenina (65)
podstatné mená - počasie (81)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (14)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (8)
podstatné mená - potraviny a jedlo (182)
podstatné mená - práca (48)
podstatné mená - pracovné náradia (14)
podstatné mená - právna oblasť (16)
podstatné mená - priestory (35)
podstatné mená - príroda (83)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (114)
podstatné mená - psychológia (8)
podstatné mená - regióny Slovenska (17)
podstatné mená - rieky (2)
podstatné mená - rodina (115)
podstatné mená - rozprávky (27)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (5)
podstatné mená - sociálna oblasť (26)
podstatné mená - spoločnosť (3)
podstatné mená - sviatky (10)
podstatné mená - škola (118)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (33)
podstatné mená - šport (59)
podstatné mená - športové potreby (8)
podstatné mená - štáty Afriky (75)
podstatné mená - štáty Ameriky (48)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (76)
podstatné mená - štáty Európy (92)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (135)
podstatné mená - tvary a telesá (16)
podstatné mená - územia (45)
podstatné mená - varenie (10)
podstatné mená - veci okolo nás (13)
podstatné mená - veda (33)
podstatné mená - výskum (14)
podstatné mená - záhradkárske potreby (7)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (18)
podstatné mená - zbrane (7)
podstatné mená - zdravie a choroba (199)
podstatné mená - znamienka (12)
podstatné mená - žánre (22)
podstatné mená - živočíchy (136)
podstatné mená - životopis (25)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (923)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (48)
slovesá - klasifikátorové (4)
slovesá - priestorové (161)
slovesá - zhodové - lokatívne (212)
slovesá - zhodové - objektové (24)
slovesá - zhodové - recipročné (97)
slovesá - zhodové - subjektové (162)
spojky (6)
špecifikátory tvaru a veľkosti (62)


Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok