Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok

Tematické oblasti

častice - citoslovcové (3)
častice - kategoriálne (17)
častice - nepriame pomenovania (149)
častice - podmienkové (119)
častice - pozdrav (2)
častice - uisťovacie (89)
častice - vytyčovacie (187)
častice - záporné (51)
číslovky - ikonické - prevodové stupne (6)
číslovky - ikonické - ročné čísla (28)
číslovky - ikonické - zobrazujúce čísla (13)
číslovky - násobné - dej (4)
číslovky - násobné - miera (10)
číslovky - neurčité (24)
číslovky - radové - časti (10)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - triedy, ročníky (15)
číslovky - radové - umiestnenia (18)
číslovky - radové - vizuálno-priestorové (10)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - základné špecifické - dátum (20)
číslovky - základné špecifické - dôraz čísel (15)
číslovky - základné špecifické - hodiny (58)
číslovky - základné špecifické - suma (11)
číslovky - základné špecifické - viacúčelovosť (8)
číslovky - základné špecifické - známky (10)
číslovky - základné všeobecné (104)
jednoposunkové frázy (55)
klasifikátory - celé objekty (12)
klasifikátory - časti tela (4)
klasifikátory - držanie (6)
modifikátory - akostné (471)
modifikátory - aspektuálne (12)
modifikátory - časové (209)
modifikátory - miera (10)
modifikátory - priestorové (64)
modifikátory - spájajúce (6)
opytovacie výrazy (105)
podstatné mená - abstraktné pojmy (124)
podstatné mená - aktivity (20)
podstatné mená - astronómia (19)
podstatné mená - cestovanie (28)
podstatné mená - čas (257)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (13)
podstatné mená - dejiny (16)
podstatné mená - doklady (19)
podstatné mená - domáce potreby (27)
podstatné mená - domov a bývanie (128)
podstatné mená - doprava (55)
podstatné mená - drogéria (29)
podstatné mená - elektronika (44)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (27)
podstatné mená - galantéria (18)
podstatné mená - hospodárstvo (17)
podstatné mená - hračky (57)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (15)
podstatné mená - informatika (15)
podstatné mená - inštitúcie a služby (102)
podstatné mená - jednotky (7)
podstatné mená - komunikácia (56)
podstatné mená - kultúra (105)
podstatné mená - kultúra obce (28)
podstatné mená - kvety (10)
podstatné mená - ľudia (156)
podstatné mená - masmédia (62)
podstatné mená - matematika (18)
podstatné mená - matérie (27)
podstatné mená - mestá Afriky (36)
podstatné mená - mestá Ameriky (63)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (81)
podstatné mená - mestá Európy (209)
podstatné mená - mestá Slovenska (193)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (3)
podstatné mená - náboženstvo (25)
podstatné mená - nábytok (25)
podstatné mená - nakupovanie (32)
podstatné mená - nápoje (35)
podstatné mená - nerasty (16)
podstatné mená - občianske združenie (16)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (104)
podstatné mená - obscénne výrazy (17)
podstatné mená - odvodené slová (24)
podstatné mená - oslava (34)
podstatné mená - ovocie a zelenina (65)
podstatné mená - počasie (84)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (16)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (9)
podstatné mená - potraviny a jedlo (190)
podstatné mená - práca (57)
podstatné mená - pracovné náradia (9)
podstatné mená - právna oblasť (28)
podstatné mená - priestory (38)
podstatné mená - príroda (96)
podstatné mená - prístroje (5)
podstatné mená - profesie (127)
podstatné mená - psychológia (20)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (1)
podstatné mená - rodina (117)
podstatné mená - rozprávky (32)
podstatné mená - sexuálna oblasť (6)
podstatné mená - slovenský jazyk (5)
podstatné mená - sociálna oblasť (27)
podstatné mená - spoločnosť (5)
podstatné mená - sviatky (11)
podstatné mená - škola (133)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (29)
podstatné mená - šport (59)
podstatné mená - športové potreby (14)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (49)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (78)
podstatné mená - štáty Európy (93)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (155)
podstatné mená - tvary a telesá (17)
podstatné mená - územia (51)
podstatné mená - varenie (8)
podstatné mená - veci okolo nás (11)
podstatné mená - veda (32)
podstatné mená - výskum (16)
podstatné mená - záhradkárske potreby (5)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (6)
podstatné mená - zdravie a choroba (307)
podstatné mená - znaky (12)
podstatné mená - žánre (20)
podstatné mená - živočíchy (191)
podstatné mená - životopis (29)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (969)
slovesá - jednoduché - okolnosti deja (56)
slovesá - klasifikátorové (4)
slovesá - priestorové (159)
slovesá - zhodové - lokatívne (204)
slovesá - zhodové - objektové (24)
slovesá - zhodové - recipročné (98)
slovesá - zhodové - subjektové (169)
špecifikátory - popisujúce (7)
špecifikátory - statické (13)
špecifikátory - ustálené (44)
zámená - neurčité (8)
zámená - objektové (1)
zámená - osobné (49)
zámená - privlastňovacie (3)
zámená - zdôrazňovacie (9)


Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok