Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Vitajte na stránke Posunky.sk

Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka


Chcete sa naučiť niekoľko posunkov?
Chcete spoznať krásny prirodzený jazyk slovenskej komunity nepočujúcich?
V tomto slovníku nájdete mnoho posunkov, ktoré sa môžete naučiť.


Ako ich môžete vyhľadať? Jednoducho. Stačí:
  • zadať hľadané slovo - môžete zadať celé hľadané slovo alebo jeho prvé časti, prípadne výraz bez diaktrických znamienok,
  • zvoliť typ posunku - najprv si môžete vybrať typ posunku, o ktorý ide: jednoručný, dvojručný symetrický (dve ruky so zhodným tvarom ruky), dvojručný asymetrický (každá ruka má svoj odlišný tvar ruky), následne si môžete vybrať tvar ruky a nakoniec pozíciu ruky/rúk v posunkovom priestore,
  • zvoliť tematickú oblasť - môžete si vybrať príslušnú tematickú oblasť.

Pevne veríme, že náš slovník bude pre Vás užitočný.

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok