Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka

Chcete sa naučiť niekoľko posunkov?

Chcete spoznať krásny prirodzený jazyk slovenskej komunity nepočujúcich?

V tomto slovníku nájdete mnoho posunkov, ktoré sa môžete naučiť.

1. Zadať hľadané slovo

[Preklad zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka]
Môžete zadať celé hľadané slovo alebo jeho prvé časti, prípadne výraz bez diaktrických znamienok.

2. Zvoliť typ posunku

[Preklad zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka]


3. Zvoliť tematickú oblasť

Môžete si zvoliť príslušnú tematickú oblasť a následne si prelistovať posunky v nej zaradené.


2 %
z dane

Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Slovník

Slovník

O slovníku

Elektronický slovník, ktorý sa Vám zobrazuje na webovej stránke, je dvojjazyčným prekladovým slovníkom slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka.

Komu je určený

Slovník je určený pre všetky osoby, ktoré sa zaujímajú o posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka, prípadne aj o prevzaté posunky z národných posunkových jazykov, potrebujú si rozšíriť svoju aktívnu posunkovú zásobu a overovať významy posunkov.

Začiatok prác

2013

Spustenie webstránky

2018

Počet slov

Viac ako 10 000

Viac o slovníku

Ako citovať náš slovník

VOJTECHOVSKÝ, Roman, ed. Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka [online]. Bratislava: Snepeda, 2018-2024. Dostupné na: <www.posunky.sk>.

Podporili násCopyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok