Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok

O slovníku

Elektronický slovník, ktorý sa Vám zobrazuje na webovej stránke, je dvojjazyčným prekladovým slovníkom slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka. Momentálne je v pracovnej verzii. Tento slovník je v počiatočnej fáze a tím sa bude snažiť, aby sa posunková zásoba neustále rozširovala.

Slovník je určený pre všetky osoby, ktoré sa zaujímajú o posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka, prípadne aj o prevzaté posunky z národných posunkových jazykov, potrebujú si rozšíriť svoju aktívnu posunkovú zásobu a overovať významy posunkov.

Naša práca na slovníku bola pôvodne zameraná na zemepisné termíny všetkých miest Slovenska, hlavných miest štátov sveta, niektorých známych miest Európy i ostatných štátov sveta, zemepisné termíny všetkých krajín sveta, všetkých miest, prípadne aj štátov hokejových klubov súťaží Národnej hokejovej ligy (NHL) a Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Pôvodný heslár týchto zemepisných názvov bol určený hlavne pre nepočujúcich moderátorov Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sa vysielajú každý večer na Dvojke už od 1. októbra 2013, ďalej pre tlmočníkov a divákov Správ RTVS.

Práca na slovníku začala v decembri 2013. Zameriavala sa na elicitáciu (vyhľadávanie a zhromažďovanie) príslušných posunkov zemepisných názvov miest a krajín. Potom, dňa 24. júna 2014, bol zverejnený elektronický slovník, ktorý sa nachádzal na www.spravyvspj.wbl.sk. V neskorších mesiacoch sa však ukázalo, že daná webová stránka bola viac-menej z technických dôvodov nepraktická, slovník nebol reprezentatívny a jeho možnosti na vyhľadávanie posunkov mali isté obmedzenia. Traja moderátori Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktorí sú zároveň členmi Spolku nepočujúcich pedagógov, sa preto rozhodli tento slovník štruktúrne zmeniť a vytvoriť jeho dostupnejšiu verziu, ktorá by vyhovovala každému.

V októbri 2015 Spolok nepočujúcich pedagógov oslovil niekoľkých programátorov o spoluprácu formou sponzoringu na tvorbe elektronického prekladového slovníka. K tvorbe slovníka bolo potrebné zabezpečiť finančné prostriedky. Na verejné výzvy dotácií z ministerstiev a grantov z nadácií spolok podával žiadosti o projekty, ale skončili neúspešne. Po trištvrte roku v júli 2016 prišla prvá lastovička s dobrou správou od Nadácie Eset, ktorej sa zapáčil náš projekt a podporila ho. Neskôr sa pridali ďalšie inštitúcie, ktoré schválili náš projekt s tým, že nový elektronický Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka musíme obohatiť o ďalšie tematické celky. A keďže na ďalších tematických celkoch naozaj pracujeme, náš slovník je preto v súčasnosti v pracovnej verzii.

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok