Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt

Pracovný tím slovníka

Za Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka zodpovedá Roman Vojtechovský (snepedagmail.com).

Podľa tematických celkov na elicitácii posunkov úzko spolupracuje a konzultuje problematiku s nepočujúcimi používateľmi slovenského posunkového jazyka, ktorými sú Veronika Vojtechovská, Ľudmila Baťová, Erika Barancová, Martina Susedková, Linda Svoradová, Beáta Lipovská, Karin Freudenschussová, Jaroslav Cehlárik, Ladislav Svíčka, Michal Hefty a Radovan Lipovský.

Zodpovedná osoba sa podieľala na výskume posunkovej zásoby z oblastí, ktorými sú:
a) rodina - prostredníctvom svojej bakalárskej práce (2012),
b) vyjadrenie záporu v slovenskom posunkovom jazyku cez odborný príspevok (2014),
c) mestá Slovenska - analogicky prostredníctvom odborného príspevku (2015-2016),
d) časové údaje, obdobne cez dosiaľ nepublikovaný odborný príspevok (2017-2018).

Vo svojom príspevku sa tiež venoval posunku VTOM, ktorý má mnoho podôb (2014). Opieral sa aj o posunky nepriamych pomenovaní z publikácie Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku (2009) od svojej spoluautorky Veroniky Holubovej, o špecifické posunky z publikácie Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku (2012) od tiež spoluautorky Veroniky Vojtechovskej a o posunky zo sféry rodina z publikácie Slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre oblasť rodina (2012).

Zodpovedná osoba sa opiera o elicitáciu posunkov, a to aj sledovaním videí s prejavom v (slovenskom) posunkovom jazyku na sociálnej sieti, v elektronickej komunikácii, v televízii, pozorovaním komunikácie medzi používateľmi slovenského posunkového jazyka.

Jazykovú a štylistickú korektúru príspevkov na príslušných stránkach vykonávala Marika Arvensisová.


Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok