Zahraničné slovníky posunkového jazyka


Zadajte hľadané slovo, na ktoré by ste potrebovali nájsť posunkový ekvivalent. Môžete zadať celé hľadané slovo alebo jeho prvé časti, prípadne výraz bez diakritických znamienok.

Americký posunkový jazyk

https://www.lifeprint.com/dictionary.htm
https://www.handspeak.com/
https://www.signingsavvy.com/
https://www.signasl.org/
https://aslcore.org/ (odborná terminológia)

Austrálsky posunkový jazyk

https://www.auslan.org.au/dictionary/

Britský posunkový jazyk

https://bslsignbank.ucl.ac.uk/dictionary/
https://www.signbsl.com/
https://www.ssc.education.ed.ac.uk/BSL/ (odborná terminológia)

Český posunkový jazyk

https://www.dictio.info/

Fínsky posunkový jazyk

https://suvi.viittomat.net/

Francúzsky posunkový jazyk

https://dico.elix-lsf.fr/
https://signmaths.univ-tlse3.fr/ (odborná terminológia)

Maďarský posunkový jazyk

https://www.hallatlan.hu/c/jelek/

Nemecký posunkový jazyk

https://signdict.org/
https://sign2mint.de/ (odborná terminológia)

Novozélandský posunkový jazyk

https://www.nzsl.nz/

Poľský posunkový jazyk

https://www.slownikpjm.uw.edu.pl/

Rakúsky posunkový jazyk

https://fachgebaerden.tsc.tuwien.ac.at/gebaerden/ (odborná terminológia)

Slovenský posunkový jazyk

http://spj.uniba.sk/ (odborná terminológia)

Švajčiarsky posunkový jazyk

https://signsuisse.sgb-fss.ch/de/

Viacjazyčný slovník posunkových jazykov

Spreadthesign - https://www.spreadthesign.com/sk.sk/search/Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok