Podporili nás


Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka vyšiel vďaka finančnej podpore:

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok