Ako citovať náš slovník


Pokiaľ je potrebné citovať náš elektronický slovník, prosím, použite túto formu citácie:

VOJTECHOVSKÝ, Roman, ed. Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka [online]. Bratislava: Snepeda, 2018-2024. Dostupné na: <www.posunky.sk>.Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok