Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
fotosyntéza
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[fotosyntéza]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka so vztýčeným ukazovákom
Tvar ruky/rúk
ohnutá roztiahnutá ruka rovnobežná so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

prijať, prijímať
pustiť, púšťať
raketa, rastlina, stĺp, strom
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok