raketa, rastlina, stĺp, strom


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátory celého predmetu - valcovitý predmet - raketa, rastlina, stierač, stieračka, stieradlo, stĺp, strom: stojaci stĺp, stojaca rastlina, lietajúca raketa, vystrelená raketa, strom ležiaci na chodníku, zapnúť stierač na aute, stieranie dažďových kvapiek na predných ochranných sklách na aute.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok