pustiť, púšťať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[pustí]/[pustiť]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 1. osoby a objekt 2. osoby (ja teba).
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s pokrčenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok