Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
expert

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o človeka, ktorý je niečím výnimočný, úžasný, profesionálny.
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom

Synonymá

expert
expert

Antonymá

amatér
amatér
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok