expert, odborník, znalec


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[B a súčasne výdych vzduchu z úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: ide o človeka, ktorý je niečím výnimočný, úžasný, profesionálny: špičkový expert banky.
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok