expert, odborník, znalec


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[PRR]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: ide o človeka, ktorý je niečím výnimočný, úžasný, profesionálny: špičkový expert banky.
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
zvlnený pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok