Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
zamiesť, zametať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[zametá]/[zametať]/[metla]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: Môže sa meniť pozícia rúk v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam: vzťahuje sa na zametanie metlou.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

zamiesť, zametať
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok