Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
zamiesť, zametať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[zametá]/[zametať]/[metla]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam: vzťahuje sa na zametanie metlou.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

zamiesť, zametať
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok