Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
telegram

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[telegram]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: "niečo sa rozšírilo, každý o tom vie".
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
skrčená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom

Synonymum

zvuk
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok