Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
pravek

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[pravek]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: predhistorické obdobie: slovanský pravek, pravek ľudstva.

Prenesený význam: pripomínať niečo, ako v období praveku.
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
dvojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

pravek
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok