marec


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[marec]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
plochá pasívna ruka so založeným palcom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka s ohnutým palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Fonetický variant
Synonymá


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok