marec


Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - striedavý pohyb
Hovorený komponent
[marec]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
plochá pasívna ruka so založeným palcom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka s ohnutým palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Fonetický variant
Synonymá


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok