fľaša, fľaška


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[fľaša]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
roztiahnutá pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
ohnutá roztiahnutá ruka rovnobežná s ohnutým palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok