Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
expert

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[špúlené pery]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o človeka, ktorý je niečím výnimočný, úžasný, profesionálny.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymá

expert
expert

Antonymá

amatér
amatér
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok