ekonómia


Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ekonómia]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: veda o zákonitostiach spoločenskej výroby, rozdeľovania materiálnych prostriedkov, výmeny a spotreby.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zložené z posunkov
Synonymá


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok