Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
cirkus

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[cirkus]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: kočujúci zábavný podnik s vystúpením artistov, cvičených zvierat ap.: do mesta prišiel cirkus.

Prenesený význam: 1. "to je ale detinské, smiešne";
2. robiť komédie, vystrájať, vyvádzať.

Pozícia ruky/rúk
na krku
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Synonymum

cirkus
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok