amatér, babrák, fušer, laik


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[U a súčasne nádych vzduchu do úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: kto robí prácu bez potrebnej odbornej prípravy, odborne nespôsobilý, nešikovný človek: to nie je maliar, to je fušer.
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s ohnutým prostredníkom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok