aká známka


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[1]/[známka]
Orálny komponent
[2]/[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na školskú známku.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok