Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
známka

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[známka]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: stupeň ocenenia prospechu a správania žiaka: dostať dobrú, zlú známku.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe

Fonetický variant

známka
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok