abeceda


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
daktylný posunok
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[abc]/[abeceda]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
cudzí tvar pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok