Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
c

Typ hesla
prstový znak
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[c]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Jednoručná a dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok