c


Typ hesla
prstový znak
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[c]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok