Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
c

Typ hesla
prstový znak
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[c]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Jednoručná a dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok