abeceda


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
daktylný posunok
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[abeceda]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok