Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
ä

Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[ä]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zložené z posunkov

a
dve bodky

Synonymum

ä
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok