ä


Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[ä]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok