Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
a

Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[a]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

a
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok