Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
zápalka
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[zápalky]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: drevená al. kartónová palička zakončená hlavičkou zo zápalnej zmesi určená na zapaľovanie: škatuľka zápaliek.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

zápalka
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok