žalovať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[žaluje]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 3. osoby (jemu).

Význam: oznamovať, prezrádzať previnenia, priestupky: žalovať na spolužiaka, na deti, žalovať rodičom.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s pokrčenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Fonetický variant
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok