ž


Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[ž]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb pri držaní časti tela prstami
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok