Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Wisconsin

Typ hesla
daktylný posunok
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[winsconsin]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
cudzí tvar ruky

Zdroj: Lewis, Benjamin. 50 States and Capital cities in ASL [online]. YouTube, 2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=G_6XIp2ouMs

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok