Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
vyvalene

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Orálny komponent
[mierne vyplazený jazyk a následne P]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o situáciu, pri ktorej je človek vyvedený z miery.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok