Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
vnúča

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[vnúča]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o bábä starých rodičov.
Pozícia ruky/rúk
na hrudi
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Zložené z posunkov

bábä
vnuk

Fonetický variant

vnúča
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok