Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
technika

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[technika]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: naplánovať, vytvoriť postup riešenia situácie, logika.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Zložené z posunkov

rozum
technika
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok