Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
štvorka

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[štyri]/[štvorka]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na prevodovku vo vozidle.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok