Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
spievať

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[spieva]/[spievať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: hlasom utvárať tóny a spájať ich do melódie; reprodukovať spevom: spievať veselo, spievať pieseň.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok