Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
softvér
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[softvér]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vybavenie počítača programovacím jazykom a programom (na rozdiel od technického vybavenia, hardvéru).
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a prostredníkom a palcom od seba
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

aplikácia
hladina, podložka, povrch

Fonetický variant

softvér
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok