aplikácia


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[aplikácia]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: používateľský aplikačný program, počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a prostredníkom a palcom od seba
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok