Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
služba

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[služba]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. výkon povolania, pracovná činnosť v škole: žiak má službu tento týždeň, nočný vychovávateľ má dnes službu;
2. mať dozor: Peter má službu.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom

Synonymum

služba
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok