Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
šesťdesiat

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[šesťdesiat]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na čísla v roku.
Pozícia ruky/rúk
pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok