Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
rúrovitý, valcový, valcovitý
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Špecifikátor tvaru a veľkosti - dlhý valcový, valcovitý predmet, rúrovitý predmet: tyč, drevená palica, gumová hadica, bambus.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

rúrovitý, valcový, valcovitý
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok