menší valcový, valcovitý


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Špecifikátor tvaru a veľkosti - menší valcový, valcovitý predmet, dlhý rúrovitý predmet: tyč, drevená palica, gumová hadica, bambus.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zdroj
Vojtechovský, Roman. Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 119 s. ISBN 978-80-568-0520-6.


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok