pritlačiť, stisnúť, stlačiť


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosť so vztýčeným palcom (napríklad pritlačiť, stisnúť, stlačiť): stlačiť, pritlačiť, stisnúť tlačidlo, gombík vo výťahu, zvoniť na zvonček, dať si upchávky do uší, lepiť leukoplast.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok