pridržať, stisnúť, stlačiť


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosť s pokrčeným ukazovákom a vztýčeným palcom (napríklad podržať, pridržať, pritlačiť, stisnúť, stlačiť): držať tlačidlo na mixéri, na vŕtačke, na spreji, na parfume; stlačiť spúšť revolvera, mixovať koktail ručným mixérom, vŕtať vrtákom do steny, píliť dosky priamočiarou pílou.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok