Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
pribrať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[priberať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zvýšiť svoju váhu, stučnieť: pribrať na váhe.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok