prekvapivo, prekvapujúco


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[B a súčasne výdych z úst]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. ide o situáciu, v ktorej človek niekoho, niečo obdivuje, prejavuje mu uznanie, poklonu;
2. z pohľadu jednotlivca výrazne prekračujúc zvyčajnú mieru, intenzitu v pozitívnom i negatívnom smere, ohromne, neskutočne, nepredstaviteľne: neuveriteľne nízke ceny, vyzerá neuveriteľne mlado.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok