Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
o dvanástej hodine

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[o dvanástej obed]/[dvanásť obed]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na obed.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

o dvanástej hodine
obed, obedovať

Fonetický variant

o dvanástej hodine
o dvanástej hodine

Synonymá

o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
o dvanástej hodine
obed, obedovať
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok